• Art. 51. - Przekazywanie...
  21.05.2024
Obserwuj akt

Art. 51. ochr.nab.lok. i DFG


Przekazywanie danych do Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

1.
Dane i informacje, o których mowa w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2, są przekazywane do Ewidencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez:
1)
bank lub kasę prowadzące mieszkaniowy rachunek powierniczy – w zakresie określonym w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 1 lit. a–d, f, h, i oraz l, pkt 2 lit. a oraz b, pkt 3 lit. a–d, pkt 4 lit. a, b oraz f, pkt 5 lit. a, c, d oraz g, pkt 6 i 7,
2)
syndyka – w zakresie określonym w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 1 lit. e, g, j oraz k,
3)
dewelopera – w zakresie określonym w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 4 lit. c–e oraz pkt 5 lit. b, e, f oraz h
– niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia skutkującego obowiązkiem przekazania danych do Ewidencji.
2.
Dane i informacje, o których mowa w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 2 lit. a–d, są przekazywane przez nabywcę we wniosku, o którym mowa w art. 55 wypłata środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 7.
3.
Informacja, o której mowa w art. 50 Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ust. 2 pkt 2 lit. e, jest uzupełniana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie danych gromadzonych w rejestrze PESEL.
4.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do:
1)
otrzymywania danych z rejestru PESEL na zasadach określonych w art. 46 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ust. 1 pkt 5 i w art. 48 przeznaczenie środków Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497, 1394 i 1941);
2)
wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych na zasadach określonych w art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
5.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz osoby w nim zatrudnione, którym zgodnie z ust. 1 pkt 1 udzielono informacji objętych tajemnicą bankową lub tajemnicą zawodową lub je ujawniono, mogą wykorzystać te informacje wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w ustawie.
6.
Jeżeli deweloper nie wykona w terminie obowiązku przekazania do Ewidencji danych i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje o tym bank lub kasę, które wstrzymują wypłatę środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego do czasu przekazania danych do Ewidencji.
Art. 51. Przekazywanie danych do Ewidencji Deweloperskieg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...