• Art. 76. - Przepisy prze...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 76. ochr.nab.lok. i DFG


Przepisy przejściowe

1.
Do przedsięwzięć deweloperskich, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i przed tym dniem zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską w rozumieniu art. 3 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a deweloperem pkt 5 ustawy uchylanej w art. 80 utrata mocy ustawy o ochronie praw nabywczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 obowiązki dewelopera w przypadku wypowiedzenia przez bank umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego ust. 1–3, art. 11 obowiązek poinformowania nabywcy o zmianie banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 7 i 9 niniejszej ustawy.
2.
Do umów deweloperskich zawartych w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w ust. 1, i co do których po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie nastąpiło przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ustawy uchylanej w art. 80 utrata mocy ustawy o ochronie praw nabywczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 obowiązki dewelopera w przypadku wypowiedzenia przez bank umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego ust. 1–3, art. 11 obowiązek poinformowania nabywcy o zmianie banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz art. 43 odstąpienie nabywcy od umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 7 i 9 niniejszej ustawy.
3.
Deweloper, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego nie zawarto umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 5 objaśnienie pojęć ustawy uchylanej w art. 80 utrata mocy ustawy o ochronie praw nabywczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 7 mieszkaniowy rachunek powierniczy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 76. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...