• § 27. ochr. p. poż. - Sto...
  28.05.2024

§ 27 ochr. p. poż.


Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych

1.
Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:
1)
archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
2)
muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
3)
ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.
2.
Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:
1)
budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 midx2,
b) wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 midx2;
2)
w budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600;
3)
budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;
4)
budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.
3.
W strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub z innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi zapewnia się warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi tych urządzeń.
§ 27 Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...