• § 28. ochr. p. poż. - Sys...
  19.05.2024

§ 28 ochr. p. poż.


System sygnalizacji pożarowej

1.
Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:
1)
budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 midx2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 midx2;
2)
teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
3)
kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
4)
budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
5)
salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
6)
szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
7)
szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8)
domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
9)
zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10)
budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
11)
budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12)
budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
13)
archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14)
muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
15)
ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16)
centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17)
garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 midx2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18)
stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
19)
dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20)
bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 midx2;
21)
bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.
2.
Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.
§ 28 System sygnalizacji pożarowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...