• § 8. ochr. p. poż. - Prze...
  06.06.2023

§ 8 ochr. p. poż.


Przechowywanie cieczy o wysokiej temperaturze

1.
Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C) w budynkach, w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi:
1)
jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV oraz o przeznaczeniu innym niż handlowo-usługowe do 10 dmidx3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21°C) oraz do 50 dmidx3 cieczy o temperaturze zapłonu 294,15÷328,15 K (21÷55°C), a w mieszkaniach odpowiednio do 5 i do 20 dmidx3 cieczy;
2)
jest dopuszczalne przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-usługowych cieczy o temperaturze zapłonu do 328,15 K (55°C) w takiej ilości, że gęstość obciążenia ogniowego stworzona przez te ciecze nie przekroczy 500 MJ/midx2;
3)
jest dopuszczalne przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-usługowych stanowiących odrębną strefę pożarową cieczy palnych w ilościach większych niż określone w pkt 2, pod warunkiem spełniania przez te pomieszczenia wymagań techniczno-budowlanych dotyczących stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych;
4)
w pomieszczeniach handlowo-usługowych ciecze palne powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, a ich sprzedaż należy prowadzić bez rozlewania.
2.
Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 373,15 K (100°C) w garażach:
1)
o powierzchni powyżej 100 midx2 jest dopuszczalne przechowywanie tych cieczy tylko wtedy, gdy są niezbędne przy eksploatacji pojazdu i są przechowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym;
2)
nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach;
3)
wolno stojących wykonanych z materiałów niepalnych o powierzchni do 100 midx2 jest dopuszczalne przechowywanie do 200 dmidx3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C);
4)
o powierzchni do 100 midx2 innych niż wymienione w pkt 3 jest dopuszczalne przechowywanie do 20 dmidx3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21°C) lub do 60 dmidx3 cieczy o temperaturze zapłonu 294,15÷373,15 K (21÷100°C);
5)
ciecze powinny być przechowywane w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu, posiadających szczelne zamknięcia.
§ 8 Przechowywanie cieczy o wysokiej temperaturze - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...