• Art. 27. - Wniosek o stw...
  30.03.2023
Obserwuj akt

Art. 27. ochr. zwierząt dośw.


Wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności

1.
Podmiot zamierzający prowadzić działalność, o której mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników, przed uzyskaniem wpisu do rejestru składa do powiatowego lekarza weterynarii wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań niezbędnych do prowadzenia tej działalności.
2.
Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza:
1)
spełnienie wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 17 obowiązki hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 18 wymogi wobec ośrodków prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku, art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, art. 21b nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 1 i 2, art 23–24a, art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 1 i 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie ośrodka prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
2)
niespełnienie wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w art. 17 obowiązki hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 18 wymogi wobec ośrodków prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku, art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, art. 21b nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 1 i 2, art 23–24a, art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 1 lub 3 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie ośrodka prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę wnioskodawcy, z tym że w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
2)
określenie rodzaju planowanej działalności;
3)
imię i nazwisko lekarza weterynarii lub eksperta, o których mowa w art. 23 umowa o świadczenie usług weterynaryjnych;
4)
imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 1, oraz imię i nazwisko osoby albo imiona i nazwiska osób, o których mowa w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 1;
5)
wykaz gatunków zwierząt, które będą hodowane, dostarczane lub wykorzystywane w procedurach lub których tkanki lub narządy będą przeznaczone do wykorzystania w celach określonych w art. 3 cel procedur wykonawczych.
4.
Podmiot zamierzający prowadzić działalność polegającą na wykonywaniu procedur do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza informację o spełnieniu wymagań określonych w art. 18 wymogi wobec ośrodków prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
5.
Podmiot zamierzający prowadzić działalność polegającą na hodowli zwierząt z rzędu naczelnych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa sposoby zwiększania odsetka zwierząt będących potomstwem zwierząt z rzędu naczelnych, które były hodowane w niewoli.
6.
Ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Art. 27. Wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do pro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...