• Art. 29. - Rejestr hodow...
  24.02.2024
Obserwuj akt

Art. 29. ochr. zwierząt dośw.


Rejestr hodowców, dostawców i użytkowników

1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi rejestr w postaci elektronicznej.
2.
W rejestrze umieszcza się:
1)
imię i nazwisko albo nazwę hodowcy, dostawcy lub użytkownika;
2)
adres i miejsce wykonywania działalności przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika;
3)
dane, o których mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 3 pkt 2–5.
3.
Hodowca, dostawca lub użytkownik wpisany do rejestru informuje na piśmie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o zmianie danych, o których mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 3 pkt 1 i 3−5, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.
4.
Do zmiany w zakresie miejsca wykonywania działalności, rodzaju wykonywanej działalności lub gatunków zwierząt hodowanych, dostarczanych lub wykorzystywanych w procedurach w ośrodku, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności.
5.
Dane zawarte w rejestrze, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 3 pkt 3 i 4, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
6.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki udostępnia w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej dane zawarte w rejestrze, o których mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 3 pkt 3 i 4, powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez niego kontroli hodowcy, dostawcy lub użytkownika.
Art. 29. Rejestr hodowców, dostawców i użytkowników - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...