• Art. 35. - Odwołanie czł...
  31.03.2023
Obserwuj akt

Art. 35. ochr. zwierząt dośw.


Odwołanie członka Komisji lub wygaśnięcie jego kadencji

1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje członka Komisji w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 34 skład, kadencja i posiedzenia Komisji ust. 2.
2.
O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 34 skład, kadencja i posiedzenia Komisji ust. 2, członek Komisji niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może odwołać członka Komisji w przypadku nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Komisji.
4.
Kadencja członka Komisji wygasa w przypadku:
1)
śmierci;
2)
odwołania;
3)
zrzeczenia się członkostwa w Komisji.
5.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje nowego członka Komisji na okres do końca danej kadencji, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 34 skład, kadencja i posiedzenia Komisji ust. 1. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 34 skład, kadencja i posiedzenia Komisji ust. 4.
Art. 35. Odwołanie członka Komisji lub wygaśnięcie jego ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...