• Art. 37. - Skład lokalne...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 37. ochr. zwierząt dośw.


Skład lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach

1.
Lokalna komisja składa się z 12 członków powoływanych i odwoływanych przez Komisję, w tym:
1)
6 osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk wymienionych w art. 34 skład, kadencja i posiedzenia Komisji ust. 1 pkt 1 lub tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
2)
3 osób posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra i dorobek naukowy lub zawodowy z zakresu filozofii, etyki lub prawa, w szczególności związany z etycznymi lub prawnymi aspektami wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
3)
3 przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2.
Do członków lokalnej komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 skład, kadencja i posiedzenia Komisji ust. 2–4 i 7 oraz art. 35 odwołanie członka Komisji lub wygaśnięcie jego kadencji.
3.
Kadencja członka lokalnej komisji wygasa również w przypadku powołania go do Komisji, z dniem rozpoczęcia jego kadencji.
4.
Komisja wyznacza przewodniczących lokalnych komisji spośród ich członków oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informację o powołanych członkach lokalnych komisji, podając ich imiona i nazwiska.
Art. 37. Skład lokalnej komisji etycznej do spraw doświad... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...