• Art. 48. - Uchwała w spr...
  29.02.2024
Obserwuj akt

Art. 48. ochr. zwierząt dośw.


Uchwała w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia

1.
Lokalna komisja, po dokonaniu oceny doświadczenia zgodnie z art. 47 ocena doświadczenia ust. 1 i 2, podejmuje uchwałę o:
1)
udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia;
2)
odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia.
2.
Lokalna komisja przekazuje wnioskodawcy uchwałę o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia albo uchwałę o odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia w terminie 40 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w art. 44 elementy wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia ust. 1 albo art. 46 uproszczony wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia ust. 2.
3.
Jeżeli jest to uzasadnione złożonością lub wielodyscyplinarnym charakterem doświadczenia, lokalna komisja może raz przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, nie więcej jednak niż o 15 dni roboczych, zawiadamiając o tym wnioskodawcę przed upływem tego terminu i wskazując przyczyny uzasadniające to przedłużenie.
4.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 46 uproszczony wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia ust. 1.
5.
Lokalna komisja podejmuje uchwałę o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków.
6.
Jeżeli uchwała o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia nie uzyskała wymaganej większości głosów, lokalna komisja odmawia udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia.
Art. 48. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na przeprowad... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...