• Art. 53. - Ocena retrosp...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 53. ochr. zwierząt dośw.


Ocena retrospektywna doświadczeń

1.
Lokalna komisja, na podstawie dokumentacji przekazanej przez użytkownika, przeprowadza ocenę retrospektywną w przypadku doświadczeń:
1)
w których są wykorzystywane zwierzęta z rzędu naczelnych;
2)
obejmujących procedurę zakwalifikowaną do kategorii dotkliwa.
2.
W ramach oceny retrospektywnej lokalna komisja ocenia:
1)
czy zostały zrealizowane cele naukowe lub edukacyjne doświadczenia;
2)
szkody wyrządzone wykorzystanym zwierzętom, uwzględniając liczby i gatunki tych zwierząt oraz dotkliwość procedur;
3)
czy wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia mogą przyczynić się do dalszego wdrażania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.
2a.
Lokalna komisja może wystąpić do użytkownika o przedstawienie wyjaśnień dotyczących przekazanej dokumentacji, o której mowa w art. 52 dokumentacja dotycząca doświadczenia ust. 1, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny retrospektywnej.
3.
Lokalna komisja może przeprowadzić ocenę retrospektywną także w przypadkach innych niż określone w ust. 1, gdy wynika to z oceny wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, w tym planowanych procedur objętych doświadczeniem, proponowanej kategorii ich dotkliwości, celu naukowego lub edukacyjnego, jaki planuje się osiągnąć w wyniku przeprowadzenia doświadczenia, a także liczby, gatunków, wieku i stadiów rozwoju zwierząt, które planuje się wykorzystać w doświadczeniu.
4.
Lokalna komisja:
1)
niezwłocznie po przeprowadzeniu oceny retrospektywnej:
a) przekazuje użytkownikowi wyniki tej oceny,
b) zwraca użytkownikowi dokumentację, o której mowa w ust. 1;
2)
przedkłada Komisji Europejskiej aktualizację nietechnicznego streszczenia ocenionego doświadczenia nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oceny retrospektywnej.
5.
Lokalna komisja przechowuje wyniki oceny retrospektywnej przez 3 lata od dnia zakończenia tej oceny.
Art. 53. Ocena retrospektywna doświadczeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...