• § 4. - Zadania przewodni...
  17.07.2024
Obserwuj akt

§ 4 odp.zawod.rzecz.maj.


Zadania przewodniczącego Komisji

1.
Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję i kieruje całokształtem spraw związanych z realizacją zadań Komisji, w szczególności:
1)
przygotowuje sprawę albo przekazuje ją zastępcy;
2)
odpowiada za organizację postępowań wyjaśniających w sprawach nieprzekazanych zastępcy oraz zapewnia sprawny i niezakłócony przebieg tych postępowań;
3)
zapoznaje się z dokumentacją spraw;
4)
prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;
5)
decyduje o przeprowadzeniu posiedzenia zespołu w formie, o której mowa w § 12a ust. 1, oraz informuje o tym uczestników posiedzenia;
6)
wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;
7)
z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających;
8)
przedstawia wnioski o:
a) wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji i obrońcom z urzędu,
b) refundację innych wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;
9)
przekazuje członkom Komisji informacje niezbędne do jej działalności;
10)
rozpatruje skargi na działalność zespołów lub członków Komisji;
11)
zwołuje, za zgodą ministra, posiedzenia prezydium i posiedzenia plenarne Komisji;
12)
wnioskuje do ministra o przeprowadzenie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;
13)
opracowuje orzecznictwo Komisji w celu publikacji;
14)
sporządza roczne sprawozdania z działalności Komisji i przekazuje je ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego;
15)
zapewnia zgodność z prawem i jednolitość orzecznictwa Komisji.
2.
Przewodniczący Komisji może upoważnić zastępcę do wykonywania swoich zadań.
3.
Zastępca przewodniczącego w sprawach przekazanych przez przewodniczącego Komisji:
1)
odpowiada za organizację postępowań wyjaśniających oraz zapewnia sprawny i niezakłócony ich przebieg;
2)
zapoznaje się z dokumentacją spraw;
3)
prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;
4)
decyduje o przeprowadzeniu posiedzenia zespołu w formie, o której mowa w § 12a ust. 1, oraz informuje o tym uczestników posiedzenia;
5)
wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;
6)
z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających;
7)
współdziała z przewodniczącym Komisji w celu zapewnienia zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa Komisji.
§ 4 Zadania przewodniczącego Komisji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...