• § 15. - ...
  30.11.2023
Obserwuj akt

§ 15 odwoł. w KIO


...

1.
Skład orzekający, stwierdzając na posiedzeniu niejawnym, że co najmniej jedno z odwołań, co do których zarządzono ich łączne rozpoznanie, podlega odrzuceniu albo co najmniej jedno odwołanie zostało cofnięte, odrzuca to odwołanie lub umarza postępowanie odwoławcze w zakresie cofniętego odwołania, a pozostałe odwołanie albo odwołania kieruje na rozprawę.
2.
Skład orzekający umarza postępowanie odwoławcze również w zakresie odwołania, w przypadku którego zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w tym odwołaniu albo uwzględnił je w części, a pozostałe zarzuty zostały wycofane przez odwołującego, pod warunkiem że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia tych zarzutów odpowiednio w całości albo w części, a pozostałe odwołanie albo odwołania kieruje na rozprawę.
3.
Do odwołań rozpoznawanych łącznie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rozpoznawania jednego odwołania.
§ 15 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...