• § 16. - ...
  01.10.2023
Obserwuj akt

§ 16 odwoł. w KIO


...

W przypadku gdy przed rozprawą lub posiedzeniem strona lub uczestnik postępowania odwoławczego złożyła pismo w postępowaniu odwoławczym, skład orzekający może zarządzić niezwłoczne przekazanie odpowiednio stronom lub uczestnikom odpisu tego pisma, pouczając o możliwości zajęcia stanowiska wobec twierdzeń zawartych w piśmie jeszcze przed terminem rozprawy lub posiedzenia.
§ 16 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...