• § 2. - ...
  21.05.2024
Obserwuj akt

§ 2 odwoł. w KIO


...

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Odwoławczą;
2)
Prezesie Izby - należy przez to rozumieć Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
3)
składzie orzekającym - należy przez to rozumieć skład orzekający Izby;
4)
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych;
5)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 2 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...