• § 30. - ...
  21.09.2023
Obserwuj akt

§ 30 odwoł. w KIO


...

1.
Przeprowadzając dowód z zeznań świadka, przesłuchanie rozpoczyna się od zadania świadkowi pytań dotyczących jego osoby oraz stosunku do stron.
2.
Świadek składa zeznanie ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pytania przewodniczącego i pozostałych członków składu orzekającego, co i z jakiego źródła wiadomo mu w sprawie, po czym pytania w tym przedmiocie mogą zadawać strony i uczestnicy postępowania odwoławczego. Pierwsza zadaje pytania ta strona lub ten uczestnik postępowania odwoławczego, który wnioskował o przeprowadzenie dowodu, a następnie pytania zadaje strona przeciwna i uczestnik, który do niej przystąpił. Niemi i głusi składają zeznania na piśmie lub przy pomocy biegłego. Do przesłuchania świadka niewładającego dostatecznie językiem polskim stosuje się art. 548 udział tłumacza w rozprawie odwoławczej ustawy.
3.
Przewodniczący składu orzekającego może uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbyteczne, w tym gdy nie ma związku ze sprawą lub gdy nie dotyczy ustalenia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.
4.
W przypadku sporządzania wyłącznie protokołu pisemnego, zeznanie świadka, po zapisaniu do protokołu, jest mu odczytywane i stosownie do okoliczności na podstawie jego uwag uzupełniane lub sprostowane.
5.
Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli skład orzekający tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w terminie wyznaczonym przez skład orzekający. Przepis art. 508 forma i wnoszenie pism w postępowaniu odwoławczym ustawy stosuje się.
§ 30 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...