• § 32. - ...
  26.05.2024
Obserwuj akt

§ 32 odwoł. w KIO


...

1.
Przewodniczący składu orzekającego, sporządzając protokół, o którym mowa w art. 569 protokół z przebiegu posiedzenia, ogłoszenia wyroku i postanowienia wydanego po zamknięciu posiedzenia niejawnego ustawy, czuwa nad prawidłowym zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku. W tym celu może on w szczególności zarządzić, aby osoba zwracająca się do składu orzekającego lub odpowiadająca na pytania znajdowała się w sali rozpraw we wskazanym miejscu.
2.
W przypadku odroczenia rozprawy sporządzanie protokołu jest kontynuowane po wznowieniu odroczonej rozprawy. Przewodniczący składu orzekającego i protokolant podpisują się pod każdą częścią protokołu sporządzanego pisemnie, bezpośrednio po zakończeniu każdej z części odroczonej rozprawy.
3.
Protokół sporządzany pisemnie ma formę wydruku komputerowego. W wyjątkowych przypadkach protokół można sporządzić pismem maszynowym lub odręcznie.
4.
Przewodniczący składu orzekającego może zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.
§ 32 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...