• § 34. - ...
  26.05.2024
Obserwuj akt

§ 34 odwoł. w KIO


...

1.
Po zamknięciu rozprawy lub zakończeniu posiedzenia skład orzekający wydaje orzeczenie.
2.
Jeżeli rozpoznanie odwołania następuje w składzie trzyosobowym, Izba wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie składu orzekającego. Naradą kieruje przewodniczący składu orzekającego.
3.
Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia. W głosowaniu uczestniczą wszyscy członkowie składu orzekającego, w kolejności ustalonej przez przewodniczącego, z tym że przewodniczący głosuje ostatni.
4.
W sytuacji, o której mowa w ust. 2, orzeczenia zapadają większością głosów.
5.
Członek składu orzekającego, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może złożyć zdanie odrębne do wydanego orzeczenia, czyniąc o tym wzmiankę obok swojego podpisu pod rozstrzygnięciem. Przewodniczący składu orzekającego, ogłaszając orzeczenie, informuje o zgłoszeniu zdania odrębnego.
6.
Członek składu orzekającego, który zgłosił zdanie odrębne, sporządza, na osobnej karcie, w terminie właściwym do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, uzasadnienie zdania odrębnego.
7.
Zdanie odrębne dołącza się do akt sprawy odwoławczej.
8.
W przypadku gdy zdanie odrębne zgłosił przewodniczący składu orzekającego, na jego wniosek, Prezes Izby wyznacza, według kolejności alfabetycznej, innego członka składu orzekającego do sporządzenia uzasadnienia tego orzeczenia w części, której to zdanie odrębne dotyczy.
§ 34 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...