• § 9. - ...
  20.05.2024
Obserwuj akt

§ 9 odwoł. w KIO


...

1.
W toku postępowania odwoławczego udostępnienie akt sprawy odwoławczej przez Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, na ich wniosek, następuje:
1)
na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z § 5 - w przypadku gdy akta sprawy odwoławczej są prowadzone w całości w postaci elektronicznej;
2)
w siedzibie Urzędu, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a w przypadku gdy w tym terminie wyznaczono rozprawę lub posiedzenie, w terminie uzgodnionym z przewodniczącym składu orzekającego - w przypadku gdy akta sprawy odwoławczej lub część tych akt prowadzona jest w postaci papierowej.
2.
Udostępnieniu nie podlegają:
1)
dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną na podstawie odrębnych przepisów;
2)
materiały dowodowe, dołączone do akt sprawy odwoławczej, do których dostęp został ograniczony przez Izbę na podstawie art. 545 rozprawa odwoławcza ust. 3 ustawy;
3)
informacja o składzie orzekającym wyznaczonym do rozpoznania odwołania - aż do czasu ogłoszenia wokandy.
3.
W przypadku udostępnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są wyłączane z akt sprawy odwoławczej na czas ich udostępnienia.
§ 9 ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...