• Art. 10. - Forma i treść...
  19.05.2024

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2023.0.152 t.j. - Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Art. 10. odwróc.kred.hipot.


Forma i treść umowy kredytu

1.
Umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się w formie pisemnej.
2.
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
kwotę odwróconego kredytu hipotecznego;
3)
rynkową wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
4)
stosunek kwoty odwróconego kredytu hipotecznego do rynkowej wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
5)
termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty odwróconego kredytu hipotecznego;
6)
sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
7)
stronę umowy zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, oraz kosztu monitorowania ich wartości;
8)
sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
9)
wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym kosztu wykonywania przez bank upoważnienia, kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, jeżeli umowa je przewiduje, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulegać zmianie;
10)
obowiązki kredytobiorcy, o których mowa w art. 16 zobowiązania kredytobiorcy ust. 1, oraz skutki ich niewykonywania przez kredytobiorcę, w szczególności prawo do żądania przez bank udzielenia mu upoważnienia do wykonania tych obowiązków;
11)
częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
12)
prawa kredytobiorcy, w tym prawo do odstąpienia od umowy wraz z określeniem wysokości odsetek za okres do upływu terminu określonego w art. 12 odstąpienie od umowy przez kredytobiorcę ust. 1, prawo do przedterminowej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego oraz uprawnienia, o których mowa w art. 15 uprawnienia kredytobiorcy w razie niewykonywania obowiązków przez bank;
13)
warunki wypowiedzenia umowy;
14)
zasady i termin rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
15)
osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy.
3.
Do umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank dołącza wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierający w szczególności adres oraz adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 1002 i 2754), o ile taki posiada, pod który należy je złożyć.
4.
Zmiana umowy odwróconego kredytu hipotecznego w zakresie wskazania osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy jest bezpłatna.
Art. 10. Forma i treść umowy kredytu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...