• Art. 19c. - Uprawnienie ...
  29.02.2024

Art. 19c. oferta. publ. spół.


Uprawnienie Komisji do żądania informacji, wyjaśnień i dokumentów

W przypadku gdy wymaga tego nadzór nad ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym, Komisja może żądać informacji i wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej, a także przedstawienia dokumentów lub nośników informacji, na koszt emitenta, odpowiednio od:
1)
emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz jego pracowników;
2)
oferującego oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych oferującego;
3)
firmy audytorskiej, która dokonała badania sprawozdań finansowych emitenta zamieszczonych w prospekcie, oraz biegłego rewidenta;
4)
firmy inwestycyjnej, która pośredniczy w ofercie papierów wartościowych, subskrypcji lub sprzedaży, dokonywanych na podstawie tej oferty;
5)
podmiotu dominującego w stosunku do emitenta lub oferującego oraz podmiotu zależnego w stosunku do emitenta lub oferującego;
6)
dostawcy usług finansowania społecznościowego – w przypadku ofert publicznych dokonywanych za jego pośrednictwem.
Art. 19c. Uprawnienie Komisji do żądania informacji, wyja... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...