• Art. 30. - Wniosek o zat...
  02.03.2024

Art. 30. oferta. publ. spół.


Wniosek o zatwierdzenie dokumentu ofertowego i podsumowania

1.
W celu uzyskania zatwierdzenia dokumentu ofertowego i podsumowania, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 3 i art. 7 uchylony rozporządzenia 2017/1129, emitent lub oferujący składa do Komisji dokument ofertowy i podsumowanie wraz z wnioskiem o ich zatwierdzenie, zawierającym informacje określone w art. 27 wniosek o zatwierdzenie prospektu ust. 1. Do wniosku załącza się dokumenty, o których mowa w art. 27 wniosek o zatwierdzenie prospektu ust. 2 pkt 2a–3a.
2.
(uchylony)
3.
Przepisy art. 27 wniosek o zatwierdzenie prospektu ust. 1a, 2a, 2c i 2d, art. 31 strona postępowania o zatwierdzenie prospektu oraz art. 33 decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu lub suplementu do prospektu stosuje się odpowiednio.
4.
W sprawach nieuregulowanych w przepisach ustawy, rozporządzenia 2017/1129 lub aktów delegowanych lub wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/1129 do postępowania w sprawie zatwierdzenia dokumentu ofertowego i podsumowania, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia 2017/1129, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 10 zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, art. 31 uprawnienia organizacji społecznych, art. 61 wszczęcie postępowania administracyjnego § 4, art 78–79a, art. 81 udowodnienie okoliczności faktycznej i art. 81a zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.
Art. 30. Wniosek o zatwierdzenie dokumentu ofertowego i p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...