• Art. 68c. - Zawiadomieni...
  02.03.2024

Art. 68c. oferta. publ. spół.


Zawiadomienie o naruszeniu obowiązków przez emitenta

1.
Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, zawiadamia Komisję o ujawnionym istotnym przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 1.
2.
Zawiadomienie zawiera co najmniej:
1)
dane identyfikujące podmiot, który dopuścił się naruszenia;
2)
rodzaj naruszenia oraz czas i sposób jego dokonania;
3)
ustaloną wysokość uzyskanej korzyści lub unikniętej straty, o ile da się ją ustalić, wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia;
4)
inne informacje, nośniki danych i dokumenty, które w ocenie spółki prowadzącej rynek regulowany mogą być przydatne w prowadzeniu sprawy przez Komisję.
3.
W przypadku gdy przekazane w zawiadomieniu informacje są niekompletne, Komisja może zażądać ich uzupełnienia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu.
4.
Do zawiadomienia spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, załącza zgromadzone w sprawie materiały, w tym oryginały dokumentów i inne nośniki informacji, a także utrwalone informacje przekazane jej na podstawie art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 3 w innej formie niż na trwałym nośniku informacji.
5.
Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, może w razie ujawnienia innych niż istotne przypadków naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 1, wydać w stosunku do emitenta, o którym mowa w art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 1, zalecenia w celu zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych.
6.
Komisja informuje spółkę prowadzącą rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
Art. 68c. Zawiadomienie o naruszeniu obowiązków przez emi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...