• Art. 75. - Wyłączenie ob...
  27.02.2024

Art. 75. oferta. publ. spół.


Wyłączenie obowiązków wynikających z przekroczenia określonych progów ogólnej liczby głosów w spółce publicznej

1.
(uchylony)
2.
Obowiązki, o których mowa w art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa:
1)
w wyniku pierwszej oferty publicznej;
2)
w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.
3.
Obowiązek, o którym mowa w art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, nie powstaje w przypadku nabywania akcji:
1)
spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego;
2)
od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku art. 5 objęcie papierów wartościowych jako ich nabycie nie stosuje się;
3)
w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
4)
zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 133);
5)
obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;
6)
w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 3;
7)
w przymusowej restrukturyzacji.
4.
Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 rozporządzenie w sprawie działalności instytucji finansowych ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 75. Wyłączenie obowiązków wynikających z przekroczen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...