• Art. 90l. - Sumowanie wa...
  15.05.2021

Art. 90l. oferta. publ. spół.


Sumowanie wartości transakcji zawartych z tym samym podmiotem

1.
Wartości poszczególnych transakcji zawartych z tym samym podmiotem powiązanym w okresie poprzedzających 12 miesięcy, z których żadna nie przekracza wielkości, o której mowa w art. 90h objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 1, sumuje się.
2.
W przypadku gdy suma wartości transakcji, o których mowa w ust. 1, przekracza wielkość, o której mowa w art. 90h objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 1, przepisy art 90h–90k stosuje się odpowiednio, z tym że:
1)
informacja, o której mowa w art. 90i zawarcie istotnej transakcji ust. 1, dotyczy wszystkich transakcji, których suma wartości, o których mowa w ust. 1, przekracza wielkość, o której mowa w art. 90h objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 1, i jest zamieszczana na stronie internetowej spółki niezwłocznie po takim przekroczeniu;
2)
zgoda, o której mowa w art. 90i zawarcie istotnej transakcji ust. 3, jest wymagana na zawarcie transakcji, której zawarcie doprowadzi do przekroczenia wielkości, o której mowa w art. 90h objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 1.
Art. 90l. Sumowanie wartości transakcji zawartych z tym s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...