• Art. 92a. - Rozwiązanie ...
  14.06.2021

Art. 92a. oferta. publ. spół.


Rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartosciowych

1.
Spółka może rozwiązać umowę zawartą z Krajowym Depozytem o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych w przypadku wycofania akcji z obrotu zorganizowanego albo wykluczenia z takiego obrotu, albo podjęcia przez walne zgromadzenie spółki niebędącej spółką publiczną uchwały o rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 rejestr akcjonariuszy § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
2.
W przypadku wykluczenia akcji spółki, o którym mowa w art. 91a wykluczenie akcji spółki z obrotu, Krajowy Depozyt jest uprawniony do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego spółce.
3.
Wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych następuje po rozwiązaniu umowy z Krajowym Depozytem.
4.
W terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt uczestnicy Krajowego Depozytu są obowiązani przekazać spółce dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień wyrejestrowania akcji z depozytu papierów wartościowych oraz ustanowionych na tych akcjach obciążeń oraz osób, na których rzecz obciążenia te ustanowiono.
5.
W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy:
1)
ust. 1–3 stosuje się odpowiednio;
2)
ust. 4 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki.
Art. 92a. Rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w depozyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...