• Art. 99. - Odpowiedzialn...
  14.06.2021

Art. 99. oferta. publ. spół.


Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie oferty publicznej papierów wartościowych

1.
Kto dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą lub rozporządzeniem 2017/1129:
1)
zatwierdzenia prospektu lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości albo
2)
zatwierdzenia memorandum informacyjnego lub udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo
3)
udostępnienia dokumentów, o których mowa w art. 37a dokument informacyjny o ofercie papierów wartościowych ust. 1, art. 38 udostępnianie dokumentów informacyjnych, art. 38a publikacja prospektu do papierów wartościowych dopuszczonych już do obrotu na innym rynku regulowanym lub art. 39 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do dokumentów informacyjnych ust. 1, do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna
– podlega grzywnie do 10.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
2.
Tej samej karze podlega, kto na terytorium jednego państwa członkowskiego udostępnia 150 osobom lub większej liczbie osób, lub nieoznaczonemu adresatowi reklamę oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.
3.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
4.
W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1–3 podlega grzywnie do 2.500.000 zł.
Art. 99. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...