• § 11. - Stawki minimalne...
  17.07.2024
Obserwuj akt

§ 11 opł. radcy prawnego


Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

1.
Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:
1)
dochodzeniem – 360 zł;
2)
śledztwem – 600 zł;
3)
czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.
2.
Stawki minimalne za obronę wynoszą:
1)
przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
2)
przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
3)
przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
4)
przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
5)
przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
6)
przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.
3.
Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:
1)
sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;
2)
sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.
4.
Stawki minimalne wynoszą:
1)
za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 720 zł;
2)
za sporządzenie opinii o braku podstaw do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji ‒ 720 zł;
3)
za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.
5.
Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.
6.
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.
7.
Przepisy ust. 1‒5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
§ 11 Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...