• Art. 109. Ord. Podatk. - ...
  29.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 109. Ordynacja podatk.


Odpowiedzialność podatkowa osoby trzeciej

§ 1.
W sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej przepisy art. 29 odpowiedzialność małżonków za zobowiązania majątkowe , art. 47 terminy płatności podatku § 1, art. 51 pojęcie zaległości podatkowej § 1, art. 53 zasady naliczania odsetek za zwłokę § 3, art. 54 wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę, art. 55 wpłata odsetek za zwłokę, art. 57 opłata prolongacyjna, art. 59 wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, art. 60 termin dokonania zapłaty podatku, art 64–66 oraz art 76–76b stosuje się odpowiednio.
§ 2.
W razie niedotrzymania terminu płatności osoba trzecia odpowiada również za naliczone po dniu wydania decyzji o jej odpowiedzialności podatkowej odsetki za zwłokę od:
1)
zaległości podatkowych;
2)
należności wymienionych w art. 107 odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika § 2 pkt 1;
3)
niezwróconych w terminie zaliczek na naliczony podatek od towarów i usług.
Art. 109. Odpowiedzialność podatkowa osoby trzeciej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 43 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...