• Art. 112. Ord. Podatk. - ...
  13.06.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 112. Ordynacja podatk.


Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością

§ 1.
Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
§ 4.
Zakres odpowiedzialności nabywcy nie obejmuje:
1)
należności wymienionych w art. 107 odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika §2pkt1;
2)
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowania, o którym mowa w art. 107 odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika § 2 pkt 3, powstałych po dniu nabycia.
§ 5.
Przepisu § 4 nie stosuje się do nabywców będących małżonkami lub członkami rodziny podatnika, o których mowa w art. 111 odpowiedzialność członka rodziny podatnika za zaległości podatkowe wynikające z jego działalności gospodarczej § 3.
§ 6.
Nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego.
§ 7.
Nabywca odpowiada również za zaległości podatkowe i inne należności zbywcy, wymienione w art. 107 odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika § 2 pkt 2-4, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2, powstałe po dniu wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 306g zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, a przed dniem nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli od dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia upłynęło więcej niż 30 dni.
Art. 112. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 112 Interpretacje: 7 Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...