• Art. 117c. - Solidarna o...
  29.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 117c. Ordynacja podatk.


Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika i podatnika

Pełnomocnik, o którym mowa w art. 96 zgłoszenie rejestracyjne ust. 4b ustawy o podatku od towarów i usług, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. Przepisu art. 107 odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika § 2 nie stosuje się.
Art. 117c. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika i poda... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...