• Art. 117e. - Odpowiedzia...
  30.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 117e. Ordynacja podatk.


Odpowiedzialność fundacji rodzinnej i fundatora za zaległości podatkowe fundatora sprzed ustanowienia fundacji

§ 1.
Fundacja rodzinna odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z fundatorem za zaległości podatkowe tego fundatora powstałe przed ustanowieniem fundacji rodzinnej.
§ 2.
Zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej jest ograniczony do wartości majątku wniesionego przez fundatora do fundacji rodzinnej.
§ 3.
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do fundacji rodzinnej w organizacji.
Art. 117e. Odpowiedzialność fundacji rodzinnej i fundator... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...