• Art. 119k. - Umorzenie p...
  07.12.2023

Art. 119k. Ordynacja podatk.


Umorzenie postępowanie lub przekazanie sprawy organowi podatkowemu

§ 1.
W razie stwierdzenia, że w sprawie nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 119a unikanie opodatkowania, Szef Krajowej Administracji Skarbowej umarza postępowanie lub przekazuje, w drodze postanowienia, sprawę właściwemu organowi podatkowemu. Czynności dokonane przed przekazaniem sprawy pozostają w mocy.
§ 1a.
W razie stwierdzenia w postępowaniu odwoławczym, że w sprawie nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 119a unikanie opodatkowania, organ odwoławczy uchyla w całości decyzję organu pierwszej instancji i umarza postępowanie lub przekazuje sprawę właściwemu organowi podatkowemu. Czynności dokonane przed przekazaniem sprawy pozostają w mocy.
§ 2.
Wydanie decyzji ostatecznej z zastosowaniem art. 119a unikanie opodatkowania stanowi w przejętym zakresie zakończenie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Postanowienie i decyzję, o których mowa w § 1 i 1a, doręcza się stronie oraz organowi, któremu sprawa lub postępowanie są przekazywane.
Art. 119k. Umorzenie postępowanie lub przekazanie sprawy ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...