• Art. 119zfm. - Korekta d...
  29.09.2023

Art. 119zfm. Ordynacja podatk.


Korekta deklaracji i wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku

§ 1.
Zainteresowany niebędący podmiotem, który unikał opodatkowania, może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji skorygować deklarację, uwzględniając treść tej decyzji, a także na jej podstawie w tym terminie wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku, jeżeli zainteresowany, który unikał opodatkowania:
1)
cofnął zgodnie z art.119zfk cofnięcie skutków unikania opodatkowania poprzez złożenie korekty deklaracji § 1 lub 2 skutki unikania opodatkowania oraz
2)
wpłacił na rachunek właściwego organu podatkowego kwotę wynikającą ze złożonej korekty deklaracji lub informacji zastępczej wraz z odsetkami za zwłokę.
§ 2.
Do zainteresowanego, o którym mowa w § 1, przepisy art.119j korekta deklaracji i wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 119zfm. Korekta deklaracji i wniosek o stwierdzenie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...