• Art. 119zq. - Informacje...
  02.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 119zq. Ordynacja podatk.


Informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową

Izba rozliczeniowa, na podstawie informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej § 1, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, nie rzadziej niż raz dziennie:
1)
informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych prowadzonych i otwieranych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
2)
(uchylony)
3)
dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotów kwalifikowanych.
Art. 119zq. Informacje przekazywane Szefowi KAS przez izb... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...