• Art. 119zzc. - Zakończen...
  28.01.2023

Art. 119zzc. Ordynacja podatk.


Zakończenie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

§ 1.
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego upada:
1)
z upływem okresu określonego w żądaniu, o którym mowa w art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 2 pkt 2, jeżeli nie przedłużono terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
z chwilą wykonania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową żądania uchylenia blokady wydanego na podstawie art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 7 pkt 2 lub art. 119zw przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego § 5 pkt 2;
3)
z upływem terminu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 119zw przedłużenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego § 1;
4)
z chwilą dokonania zajęcia na podstawie:
a) zarządzenia zabezpieczenia wystawionego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 3 pkt 2, na zabezpieczenie zobowiązania podatkowego lub należności celnej wraz z odsetkami za zwłokę,
b) postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 119zv blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego § 3 pkt 2
– w części odpowiadającej wysokości określonej odpowiednio w zarządzeniu zabezpieczenia lub postanowieniu o zabezpieczeniu majątkowym.
§ 2.
Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie uchylają blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego:
1)
w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3;
2)
w części wolnej od zajęcia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.
Art. 119zzc. Zakończenie blokady rachunku podmiotu kwalif... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...