• Art. 138k. - Prowadzenie...
  02.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 138k. Ordynacja podatk.


Prowadzenie i dostęp do Centralnego Rejestru

§ 1.
Centralny Rejestr jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 2.
Dostęp do Centralnego Rejestru mają organy podatkowe.
§ 3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru, mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania tego rejestru.

Art. 138k. Prowadzenie i dostęp do Centralnego Rejestru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...