• Art. 145. Ord. Podatk. - ...
  30.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 145. Ordynacja podatk.


Doręczanie pism stronie

§ 1.
Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.
§ 2.
Jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie.
§ 2a.
Pełnomocnikowi mającemu miejsce zamieszkania za granicą, który nie wskazuje adresu do doręczeń w kraju, pisma doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres elektroniczny.
§ 3.
W razie niewyznaczenia pełnomocnika do doręczeń, o którym mowa w art. 138g wskazanie pełnomocnika do doręczeń, organ podatkowy doręcza pisma jednemu z pełnomocników.
Art. 145. Doręczanie pism stronie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 433 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...