• Art. 153. Ord. Podatk. - ...
  02.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 153. Ordynacja podatk.


Odmowa przyjęcia pisma przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego

§ 1.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma doręczanego mu w sposób określony w art. 144 doręczanie pism przez organ podatkowy § 1b lub 1c, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją pozostawia się w aktach sprawy.
§ 2.
W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.
Art. 153. Odmowa przyjęcia pisma przesłanego za pośrednic... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 82 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...