• Art. 162. Ord. Podatk. - ...
  30.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 162. Ordynacja podatk.


Przesłanki przywrócenia terminu

§ 1.
W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2.
Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.
§ 3.
Przywrócenie terminu do złożenia podania przewidzianego w § 2 jest niedopuszczalne.
§ 4.
Przepisy § 1–3 stosuje się do terminów procesowych.
Art. 162. Przesłanki przywrócenia terminu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 610 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...