• Art. 165a. Ord. Podatk. -...
  30.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 165a. Ordynacja podatk.


Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

§ 1.
Gdy żądanie, o którym mowa w art. 165 wszczęcie postępowania podatkowego, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Przepis art. 165 wszczęcie postępowania podatkowego § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.
Art. 165a. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...