• Art. 189. Ord. Podatk. - ...
  02.10.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 189. Ordynacja podatk.


Wyznaczenie stronie terminu do przedstawienia dowodu

§ 1.
Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu.
§ 2.
Termin ustala się uwzględniając charakter dowodu i stan postępowania, przy czym nie może on być krótszy niż 3 dni.
§ 3.
Organ podatkowy może żądać od strony przedstawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji przedłożonej przez stronę. Czynności te strona jest obowiązana wykonać na własny koszt.
Art. 189. Wyznaczenie stronie terminu do przedstawienia d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 50 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...