• Art. 18d. - Przekazanie ...
  27.11.2022

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 27.11.2022

Dz.U.2021.0.1540 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 18d. Ordynacja podatk.


Przekazanie postępowania podatkowego do dalszego prowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego

§ 1.
Organ podatkowy pierwszej instancji przekazuje, w drodze postanowienia, do dalszego prowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, po wyrażeniu uprzednio zgody przez ten organ, prowadzone postępowanie podatkowe, jeżeli informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej instytucji finansowej, o których mowa w art. 182 obowiązki instytucji finansowych w postępowaniu podatkowym, nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy.
§ 2.
Postanowienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać w szczególności:
1)
wskazanie postępowania podatkowego, którego przejęcie dotyczy;
2)
uzasadnienie, że informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej instytucji finansowej nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy;
3)
wskazanie naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego na dzień wszczęcia przejmowanego postępowania podatkowego.
§ 3.
Czynności podjęte we wszczętym postępowaniu podatkowym pozostają w mocy.
§ 4.
Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się stronie, właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz dyrektorowi izby administracji skarbowej nadzorującemu naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego Sprawdź
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT Sprawdź
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Sprawdź
Odwołanie od decyzji organu podatkowego Sprawdź
Art. 18d. Przekazanie postępowania podatkowego do dalszeg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...