• Art. 200. Ord. Podatk. - ...
  13.07.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 200. Ordynacja podatk.


Termin do wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego

§ 1.
Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
§ 2.
Przepisu § 1 nie stosuje się:
1)
w przypadkach przewidzianych w art. 123 zasada czynnego udziału stron w postępowaniu § 2 oraz w art. 165 wszczęcie postępowania podatkowego § 5;
2)
w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego;
3)
w przypadku przewidzianym w art. 165 wszczęcie postępowania podatkowego § 7, jeżeli decyzja ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu, złożonej informacji lub deklaracji.
§ 3.
Przed wydaniem decyzji z zastosowaniem art.119a unikanie opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza stronie czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, przedstawiając ocenę prawną sprawy, w tym kwotę korzyści podatkowej, i pouczając o prawie skorygowania deklaracji.
§ 4.
Jeżeli po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 3, organ podatkowy zmienił ocenę prawną sprawy lub wysokość korzyści podatkowej, a strona nie skorzystała skutecznie z uprawnienia określonego w art. 81b uprawnienie do skorygowania deklaracji § 1a w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania, organ podatkowy ponownie doręcza wskazane zawiadomienie, uwzględniając zmienioną ocenę prawną.
§ 5.
Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli w wyniku doręczenia zawiadomienia stronie nie przysługiwałoby uprawnienie wskazane w art.81b uprawnienie do skorygowania deklaracji § 1a.
Art. 200. Termin do wypowiedzenia się strony w sprawie z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1074 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...