• Art. 217. Ord. Podatk. - ...
  08.05.2021

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 08.05.2021

Dz.U.2020.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 217. Ordynacja podatk.


Elementy postanowienia

§ 1.
Postanowienie zawiera:
1)
oznaczenie organu podatkowego;
2)
datę jego wydania;
3)
oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
rozstrzygnięcie;
6)
pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego;
7)
podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
§ 2.
Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego Sprawdź
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT Sprawdź
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Sprawdź
Odwołanie od decyzji organu podatkowego Sprawdź
Art. 217. Elementy postanowienia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 89 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...