• Art. 245. Ord. Podatk. - ...
  14.07.2024

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 245. Ordynacja podatk.


Decyzje w postępowaniu w sprawie o wznowienie postępowania

§ 1.
Organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 243 postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i decyzja o odmowie wznowienia § 2 wydaje decyzję, w której:
1)
uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek określonych w art. 240 przesłanki wznowienia postępowania § 1, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie w sprawie;
2)
odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia przesłanek określonych w art. 240 przesłanki wznowienia postępowania § 1;
3)
odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek określonych w art. 240 przesłanki wznowienia postępowania § 1, lecz:
a) w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo
b) wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 terminy przedawnienia powstania zobowiązania podatkowego, art. 70 przedawnienie zobowiązania podatkowego lub art. 118 przedawnienie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, z zastrzeżeniem art. 70d stosowanie procedury dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania pomimo upływu terminów przedawnienia.
§ 2.
Odmawiając uchylenia decyzji w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza istnienie przesłanek określonych w art. 240 przesłanki wznowienia postępowania § 1 oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające uchylenie decyzji.
Art. 245. Decyzje w postępowaniu w sprawie o wznowienie p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 441 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...