• Art. 247. Ord. Podatk. - ...
  25.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 247. Ordynacja podatk.


Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej

§ 1.
Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:
1)
została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;
2)
została wydana bez podstawy prawnej;
3)
została wydana z rażącym naruszeniem prawa;
4)
dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;
5)
została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
6)
była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
7)
zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa;
8)
w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.
§ 2.
Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 terminy przedawnienia powstania zobowiązania podatkowego, art. 70 przedawnienie zobowiązania podatkowego lub art. 118 przedawnienie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
§ 3.
Odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza, że decyzja zawiera wady określone w § 1, oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji.
Art. 247. Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1867 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...