• Art. 253. Ord. Podatk. - ...
  29.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 253. Ordynacja podatk.


Przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej na mocy której strona nie nabyła prawa

§ 1.
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Uprawnienie, o którym mowa w § 1, nie przysługuje samorządowemu kolegium odwoławczemu.
§ 4.
W przypadkach wymienionych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
Art. 253. Przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ostatec... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 115 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...