• Art. 267. Ord. Podatk. - ...
  28.05.2022

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2022

Dz.U.2021.0.1540 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 267. Ordynacja podatk.


Koszty postępowania obciążające stronę

§ 1.
Stronę obciążają koszty:
1)
które zostały poniesione w jej interesie albo na jej żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie;
1a)
stawiennictwa uczestników postępowania na rozprawę, która nie odbyła się w wyniku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony, która złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy;
1b)
tłumaczenia na język polski dokumentacji przedłożonej przez stronę;
2)
(uchylony)
3)
sporządzania odpisów lub kopii, o których mowa w art. 178 udostępnianie stronie akt sprawy;
4)
przewidziane w odrębnych przepisach;
5)
powstałe z jej winy, a w szczególności koszty:
a) o których mowa w art. 268 obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania przed organami podatkowym,
b) wynikłe wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie,
c) wynikłe wskutek złożenia wyjaśnień lub zeznań niezgodnych z prawdą.
§ 1a.
Koszty ustanowienia i działania adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego ustanowionego tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym ponosi Skarb Państwa.
§ 2.
W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku dochodowego Sprawdź
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT Sprawdź
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Sprawdź
Odwołanie od decyzji organu podatkowego Sprawdź
Art. 267. Koszty postępowania obciążające stronę - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 71 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...