• Art. 270. Ord. Podatk. - ...
  30.09.2023

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2651 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 270. Ordynacja podatk.


Rozłożenie na raty lub umorzenie kosztów postępowania przed organem podatkowym

§ 1.
Organ podatkowy, na wniosek osoby obowiązanej, w przypadku uzasadnionym jej ważnym interesem lub interesem publicznym, może rozłożyć koszty postępowania na raty albo umorzyć w całości lub w części.
§ 2.
Przepisy art. 67b ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika, § 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 270. Rozłożenie na raty lub umorzenie kosztów postęp... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 25 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...